20100909-A68.gif

 

今年有家人和教會的朋友在身邊

沒瘋狂吃大餐

但收到很多人的溫暖

是很幸福的一天

            

20100909-A68.gif

janetandzou 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()